خدمات پس از فروش


1. سرویس و نگهداری : کلیه آسانسورهای نصب شده پس از پایان کار و دریافت استاندارد وارد سیکل سرویس و نگهداری شرکت می شوند. قطعات اصلی این آسانسورها در سال اول شامل گارانتی می باشند.
در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر با واحد خدمات پس از فروش تماس بگیرید.

2. بازسازی : آسانسور نیز همچون دیگر تاسیسات ساختمان به مرور زمان مستهلک می گردد. در این واحد، آسانسورهای نصب شده قدیمی بازسازی و نوسازی می شوند.
در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر با واحد خدمات پس از فروش تماس بگیرید.

3. تزیینات کابین : کابین آسانسور قسمتی از آسانسور است که بیشترین جلوه را به ساختمان میدهد. و در اثر استفاده نادرست دچار آسیب میگردد و در مواردی تزیینات داخلی آن خسته کننده می گردد. در این واحد تزییتات کابین مطابق میل مشتری تغییر داده می شود.
در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر با واحد خدمات پس از فروش تماس بگیرید.
EnglishIran